smakportioner

När man börjar introducera mat till sitt spädbarn, stöter man omedelbart på frågan om vilken sorts mat man bör undvika för små barn, då den kan vara farlig för barnet. De flesta barn kan äta nästan alla typer av mat om man börjar införa den sakta. Men det finns några livsmedel som man absolut bör undvika under barnets första år.
Vi har samlat de senaste rekommendationerna här, från 2013.

Såvida det finns allvarliga födoämnesallergier i din familj eller om ditt barn verkar vara mycket känsligt, så är listan inte så lång.

Om ni har allergier i familjen, är den här listan inte för dig. Om ni har allergier i din familj eller om du misstänker att din bebis kan vara känslig för vissa livsmedel, bör du prata med ditt barns läkare om vilken mat som bör undvikas och hur man ska agera.

Viktiga Livsmedel Att Undvika För Ditt Spädbarn

Salt

Vad ska man göra?
Använd inte något salt alls i ditt barns mat innan 1 årsdagen. (Och fortsätt att vara restriktiv efteråt också.)

Saltet som redan finns i bröstmjölken eller modersmjölkersättningen är tillräckligt.

Ge inte heller bebisen mat som innehåller mycket salt, som till exempel vissa korvar, buljonger och chips. Även frukostflingor kan innehålla mycket salt. Kontrollera innehållsförteckningen. Dessutom, om du använder flaskvatten (utomlands t.ex.) i bebisens modersmjölksersättning eller bara för att dricka, se till att vattnet inte har höga natriumnivåer.

Vad kan hända?
Bebisars njurar är inte tillräckligt utvecklade för att kunna hantera för mycket salt, så därför kan salt kan orsaka skador.

Honung

Vad ska man göra?
Honungen är faktiskt ett av de viktigaste livsmedel att undvika under bebisens första år. Detta inkluderar även majssirap och lönnsirap.

Vad kan hända?
Honung kan innehålla bakteriesporer som kan leda till spädbarnsbotulism. Detta är en sällsynt men mycket allvarlig sjukdom som kan vara dödlig.

Även om internationella studier funnit dessa sporer i honung i endast några få fall, är sjukdomen så allvarlig att rekommendationen är att inte ge din bebis honung i någon som helst form tills barnet är 1 år gammalt. Viss forskning tyder också på att botulismsporer kan vara en möjlig orsak till plötslig spädbarnsdöd.

Endast små barn kan få spädbarnsbotulism, vuxna och äldre barn påverkas inte.

Om din bebis har fått i sig honung är risken fortfarande mycket liten att han eller hon kommer att drabbas av spädbarnsbotulism. Det vanligaste och tidigaste symtomet är förstoppning. Andra symtom är allmän svaghet, dämpad gråt, dålig sugförmåga, irritation, avsaknad av normala ansiktsuttryck och grimaser, och oförmåga att kontrollera huvudrörelser.

Spenat, rödbetor, rovor, grönkål och morötter

Vad ska man göra?
Var försiktig när du använder grönsaker som innehåller mycket nitrat när du gör hemlagad mat.

Sådana grönsaker är:

 • Spenat
 • Kål
 • Rödbetor
 • Rovor
 • Broccoli
 • Morötter

Dessa grönsaker innehåller mycket nitrat och är livsmedel som bör undvikas för spädbarn som yngre än 4 månader gamla. I Sverige är den allmänna rekommendationen att undvika spenat och rödbetor tills barnet är 1 år gammalt, men alla studier som jag har funnit visar att riskerna som är kopplade till nitrater försvinner mer eller mindre runt 4-månaders ålder.

Det är ändå klokt att vara försiktig!

Studier har också visat att ekologiska grönsaker har lägre nitratnivåer än konventionella grönsaker.
Nitrathalter påverkas också av hur livsmedel bereds:

 • Grönsaker måste frysas direkt efter att de har skördats.
 • Använd inte grönsaker som varit frysta i mer än fem månader.
 • Grönsaker bör inte tinas i mer än 15 timmar i rumstemperatur.
 • Förvara inte färdiglagad mat av dessa grönsaker under en längre tid.
 • Slutligen, använd inte vatten från egen brunn när du lagar mat till ditt barn såvida nitrathalten inte har kontrollerats.

Barnmat på burk med dessa råvaror (kommersiellt framställd) kan dock användas utan risk eftersom deras nitrathalt kontrolleras.

Vad kan hända?
Nitrat kan vara skadligt för spädbarn, i värsta fall kan det leda till Cyanos. Vad som händer är att en alltför hög koncentration av nitrat hindrar syret från att transporteras ordentligt i ditt barns blod. Låg syrehalt i blodet orsakar att barnet får en blåfärgad hud, vilket är anledningen till att sjukdomen brukar kallas för ”Blue baby”. Denna sjukdom kallas också ”methemoglobinemi.”

Man har upptäckt några fall av cyanos som orsakats av spenat i Tyskland. Spädbarnen hade matats med hemmagjord spenatpuré, som hade förvarats på ett dåligt sätt.

Ju yngre barnet är, desto högre är riskerna.

Nötter

Vad ska man göra?
Undvik att ge olika typer av nötter till ditt barn under det första året.

Vad kan hända?
Nötter bör undvikas av två anledningar:

 • Barn kan utveckla allergi, särskilt jordnötter är mycket allergiframkallande.
 • De är en potentiell risk för kvävning.

Komjölk

Vad ska man göra?
Många bebisar klarar av vissa mejeriprodukter när de är runt 6 månader gamla. Men de flesta länder rekommenderar att undvika komjölk som dryck under barnets första år.

I Sverige rekommenderar Livsmedelsverket att vänta med mjölk som dryck och större mängder fil och yogurt tills barnet är över ett åt. Det finns dock inte nedre åldersgräns för små mängder mjölkprodukter.

I USA är den allmänna rekommendationen att börja med små portioner mejeriprodukter när bebisen är 9 månader gammal och att vänta med komjölk som dryck tills barnet är 1 år gammalt.

Lättmjölk och andra fettsnåla mjölkprodukter är bör undvikas helt för spädbarn. De ger för mycket protein, kalium och natrium, men för lite kalorier för det växande barnet. Barn behöver också fett för att växa och utvecklas, inklusive för hjärnans utveckling.

Vad kan hända?
Även om du ger ditt barn standardmjölk, får barnet otillräckliga mängder av vitamin E, järn och essentiella fettsyror. De får också stora mängder av protein, natrium och kalium. Dessa nivåer kan vara för höga för barnets kropp att hantera. Dessutom är mjölkens protein och fett svåra för ett spädbarn att smälta och absorbera.

De mest uppenbara effekterna är på järnnivåerna i kroppen. Bebisar som matas med bröstmjölk eller järnberikad modersmjölksersättning har normala järnnivåer. Nya studier visar att barn ofta har lägre järnnivåer när de började dricka komjölk vid 6 månaders ålder.

Vissa barn inte hantera mjölkprotein. Om din bebis kräks eller får magknip efter att ha konsumerat mjölkprodukter, så kontakta en barnläkare för undersökning.

Opastöriserad mjölk

Vad ska man göra?
Ge inte opastöriserad mjölk till spädbarn, faktiskt inte ens till småbarn (eller gravida).

Vad kan hända?
När mjölken håller på att bli pastöriserad, dvs. uppvärmd, dör de bakterier som finns i mjölken. Vissa bakterier, t ex E. coli, är kända för att ge spädbarn och barn svår diarré.

Gluten

Vad ska man göra?
Den svenska rekommendationen är att börja sakta (mycket sakta) med vete medan man ännu ammar eller ger ersättning, och att detta bör ske när barnet är mellan 4 och 6 månader gammalt. En studie som publicerades år 2010 visade en lägre celiaki hos familjer som hade en förhistoria av denna sjukdom, när gluten introducerades till barnet mellan 3 och 7 månaders ålder.

Jag har även läst på många ställen den äldre rekommendationen, dvs. att vänta med veteprodukter tills bebisen är cirka 1 år gammal, men den bygger inte på den senaste forskningen.

Vad kan hända?
Ditt barn kan utveckla glutenintolerans, även kallad celiaki. Celiaki är en magsjukdom som skadar tunntarmen och stör absorptionen av näringsämnen från mat. Människor som har celiaki tål inte gluten, vilket finns i vete, råg och korn.

Det är svårt att diagnostisera glutenintolerans, men om ditt barn har diarré som inte försvinner, illaluktande avföring, inte går upp i vikt och kanske har en uppsvälld mage, då bör du kontakta en läkare. Det finns en ärftlig benägenhet att få sjukdomen.

Fisk, ägg och citrus

Vad ska man göra?
Du bör börja sakta med dessa tre livsmedel.

Återigen, rekommendationer varierar mellan länder. Vissa säger att dessa livsmedel bör undvikas tills barnet är 1 år eller ännu äldre, andra säger att det går bra att införa dessa livsmedel någon gång när barnet är mellan 8 månader och 1 år.

I Sverige finns ingen nedre gräns för fisk, ägg och citrus utan rekommendationen är att börja långsamt med smakportioner i största allmänhet from 6 månader.

När det gäller fisk, se till att den fisk som du väljer att servera inte är känd för att ha höga kvicksilverhalter. Dessutom kan du om du vill börja med ”vitt fiskkött”, t.ex. flundra, kolja, torsk och tunga, eftersom dessa anses vara de minst allergiframkallande.

Vad kan hända?
Dessa livsmedel kan vara allergiframkallande. Skaldjur är generellt värre än fisk. Allergiska reaktioner kan vara allt från lindriga till dödliga, den senare främst från skaldjur fastän det är ovanligt. Om ni har allergi mot fisk eller skaldjur i familjen, så rådfråga BVC innan du introducerar dessa.

Livsmedel Att Undvika – Ej Kritiska

Här listar vi de livsmedel som man bör undvika mest för deras eventuella långsiktiga effekter på barnets hälsa och välbefinnande.

Stekt och rökt mat

Vad ska man göra?
Stekt, friterad och rökt mat är en annan typ av mat som man ska undvika. Eller åtminstone ta bort skorpan om maten är friterad eller stekt.

Vad kan hända?
Stekt och rökt mat är mycket svårare för barnet att smälta än lagad mat.

Fullkornsprodukter

Vad ska man göra?
Börja sakta! Fullkornsprodukter kan vara svåra för spädbarn och småbarn att smälta.

Vad kan hända?
Fullkornsprodukter marknadsförs ofta till desperata föräldrar som ett sätt att få deras barn att sova bättre. Anledningen är att fullkornsprodukter gör så att barnet håller sig mätt under längre.

Även om detta kanske eller kanske inte är sant för ditt barn, finns det risk att sömnjakten får en bieffekt – diarré! Om ditt barn blir lör i magen eller får en massa gaser (och du inte misstänker någon magåkomma), testa att utesluta alla fullkornsprodukter från babyns kost.

Socker

Vad ska man göra?
Undvik socker så länge du kan eller begränsa intaget till ett minimum.

Vad kan hända?
Socker orsakar karies och fetma och kan enligt ny forskning vara skadligt på andra sätt också. Undvik att ge ditt barn socker så länge som möjligt, inklusive livsmedel, snacks och drycker som innehåller mycket socker. Kom ihåg att fruktjuice innehåller mycket socker, även om inget extra har lagts till. Ge ditt barn riktiga frukter i stället.

Artificiella sötningsmedel

Vad ska man göra?
Undvik artificiellt sötningsmedel för så länge du kan.

Vad kan hända?
Dessa ämnen (såsom aspartam och sukralos) är nya och hälsoeffekterna av användningen av dem är inte helt kända.

Varför riskera det?

Det var hela listan på mat att undvika för små barn! Däremot kan jag inte nog betona att om du har matallergier i din familj, kan det finnas andra livsmedel som du bör undvika eller hantera med försiktighet. I sådana fall måste du tala med ditt barns läkare!

Tips för ett bra introduktion at smakportioner hittar du här!

Lämna ett svar